Jouw wagenpark        Jouw leaseauto

Privacy Policy

That’s Lease respecteert de privacy van haar bezoekers. De via deze website verkregen informatie en/of persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. That’s Lease zal de gegevens beheren overeenkomstig de hierop van toepassing zijnde wetgeving. U heeft altijd de mogelijkheid uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Bekijk hier onze algemene voorwaarden.

Bekijk hier onze verklaring VNA verwerkingsverantwoordelijke.